Kjøpsbetingelser

Her kan du lese våre kjøpsbetingelser for vår nettbutikk hvor du kan melde deg på og betale våre kurs.

I vår nettbutikk på www.gravidivann.no er det mulig å melde seg på og betale for våre kurs. Kjøp via gravidivann.no er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen 
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 
2. Partene 
Selger er Gravid i vann
Kontaktadresse: Tranehaugen 34, 5238 Rådal
E-post: post@gravidivann.no
Telefonnummer: +47 472 43 747
Organisasjonsnummer: 921 680 635

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 
3. Priser 
Kursene kommer under helsetjenester som er tjenester unntatt fra merverdiavgiftsloven.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter. Spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Etter sommer 2021 vil den totale kostnaden kjøperen skal betale inneholder en administarsjonsgebyr.

4. Avtaleinngåelse 
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling
Vi benytter betalingsløsning direkte til vår bankkonto. Påmeldingen til kurset er fullført når vi har mottatt betalingen din på vår konto.

6. Ordrebekreftelse
Så fort vi har mottatt din bestilling vil du få tilsendt en ordrebekreftselse til den e-postadressen du oppgir. Pass på at du oppgir riktig e-postadresse.

Kontroller at ordren stemmer, og kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe. Skulle du ikke motta ordrebekreftelse innen rimelig tid kan det hende at du har oppgitt feil e-postadresse. Ta kontakt med oss, så skal vi sjekke det.

Påmeldingen til kurset er fullført når vi har mottatt betalingen din på vår konto.

Betalingsbekreftelsen gjelder som kvittering på påmeldingen, og kan medbringes som bekreftelse.

7. Ved avlysning av kurs

Dersom kurset du har meldt deg på blir avlyst, vil Gravid i vann refundere deg 100% av kursavgiften. Kurset finner kun sted ved minimum 8 påmeldte.

8. Avbestilling av kurs

Påmelding er bindende og frist for avmelding er senest 14 dager før kursstart. Ved eventuell påmelding når det er mindre enn 14 dager til kursstart vil det ikke være anledning til avmelding. Refusjon av kursavgift gis ikke dersom en kursdeltaker ønsker å melde seg av etter avmeldingsfristen eller velger å avbryte et påbegynt kurs. Avbestilling skjer til post@gravidivann.no

9. Angrerett

Gravid i vann henviser til Forbrukerrådet sin angrerett. Loven kan du kan lese her.

Det er ikke angrefrist på Gravid i vann sine kursbookinger på nett, jf loven om angrerett, da våre kurs faller under kategorien «ting det er umulig å returnere». Skulle det oppstå sykdom frafalles kravet om angrefrist dersom sykdommen dokumenteres ved legeerklæring for hver av de avmeldte og kanselleringen skjer minst 5 virkedager før kursstart. Ved kanselleringer foretatt senere enn 14 virkedager før kursstart, blir kursavgiften ikke refundert. Avmelding skjer til post@gravidivann.no Ved særskilte omstendigheter kan man bytte kursdato inntil 14 virkedager før kursstart, mot et administrasjons

Virkedag defineres i dette tilfellet som mandag – fredag.

10. Konfliktløsning/reklamasjon

Klager rettes skriftlig til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller forbrukerrådet