Om oss

Ingrid Lid Nordø

  • Utdannet sykepleier, 1987
  • Pedagogisk grunnfag ved Norsk Lærerakademi ,1992
  • Jordmorutdanning ved Høgskolen i Bergen,1996
  • Sertifisert vanngymnastikkinstruktør, Norges svømmeforbund, 2015

Jeg er 3 barns mor, og jeg har lang erfaring som både sykepleier og jordmor. Jeg har vært ansatt på Haukeland Universitetsykehus i 27 år blant annet på medisinsk hjerteavdeling og brannskadeavsnittet. Som jordmor har jeg jobbet i 18 år på Kvinneklinikken i Bergen, og da spesielt på lavrisikoenheten Storken, fødeenhet for normale fødsler. Jeg har også jobbet i flere år med svangerskapsomsorg til gravide i kommunal tjeneste. Jeg har vært kursholder for fødselsforberedende kurs på både sykehuset og i 2 kommuner.

Jeg har selv hatt flotte fødselsopplevelser. Likevel erfarte jeg at jeg ble overrasket over hvor betydningsfull pusten var i fødsel. Jeg var dårlig forberedt og hadde lite kunnskap om dette før jeg selv fødte. Denne erfaringen har vært en pådriver til å skape et kurs der kvinner blir bedre forberedt på sitt fødselsarbeid.

I mitt arbeid har jeg møtt over tusen gravide, og jeg har tatt imot mange barn på fødestuen. Jo mer erfaring jeg har fått har det blitt tydelig for meg at gravide trenger å styrke seg både fysisk og mentalt i svangerskapet. De trenger det både for å takle svangerskapet, ha et sunt svangerskap, og ikke minst, for å takle fødselsarbeidet. Derfor søkte jeg mer kunnskap for å lage et kurs som tilfredstilte bedre gravide sine behov.

Da jeg fikk kunnskap om vanntrening så jeg at å kombinere trening i temperert vann til musikk og samtidig veilede om mental fødselsforeberedelse var en genial metode for gravide.

I 2014 startet jeg med kurs i regi av Volvat Medisinske senter. Det viste seg fort at gravide hadde stor glede og nytte av kursene. Det har vært en stor inspirasjon å få så mange positive tilbakemeldinger på kursene av både deltakere og kollegaer. Å få bidra til bedre helse, bedre egenmestring og ikke minst, bedre fødselsopplevelser er utrolig meningsfylt for meg.

Nå er har vi egen nettside for å gi bedre informasjon og kundeservice om tilbudet. Jeg gleder meg å se deg på kurset!

Catharina Varchmin-Mittelstädt

Jeg er opprinnelig fra Tyskland. Jeg var ferdig utdannet sykepleier i Tyskland i 2000 og flyttet til Norge i 2001 for å jobbe. De første årene fikk jeg en stilling på hjerteavdeling på Haukeland Universitetssykehus.

I 2003 og 2006 fødte jeg 2 barn. Jeg fikk 2 fantastiske fødselsopplevelser, og det var disse erfaringene som fikk meg til å kjenne at det var jordmor jeg ville bli. Så fullførte jeg i 2008 min jordmorutdanning på Høyskolen i Bergen.

Siden da har jeg vært ansatt på Kvinneklinikken i Bergen. Der har jeg jobbet med svangerskapsomsorg i spesialisthelsetjenesten og fødsels- og barselomsorgen. De fleste årene har jeg jobbet på Kvinneklinikkens lavrisikoenhet Storken. Her ble jeg kjent med Ingrid. 

I 2017 fikk jeg gleden av å bli medinstruktør på dette kurset.

Jeg opplever vanntreningen som en svært god treningsmulighet for en gravid kropp og den mentale fødselsforberedelsen er en optimal måte å forberede seg til en fødsel. Mitt store ønske er at alle fødende skal huske fødselen sin som noe positivt. Om kvinnen har en positiv fødselsopplevelse henger i stor grad sammen om hun opplever at hun mestrer fødselsarbeidet og har kontroll over sin egen kropp og situasjon. 

Min erfaring fra mitt arbeid som jordmor inne på en fødestue er at en del kvinner instinktiv gjør det som må til for å føde. De kjenner og lytter til kroppen sin og jobber med den istedenfor imot den. Mange gravide her en positiv innstilling og forventning til sin fødsel, men kan mangle «verktøy» til å håndtere riene etter hvert i fødselsforløpet. Gravide som har gått på vanntrening med fødselsforberedelse har lært og øvd på teknikker som er grunnleggende viktig for enhver fødsel.

Jeg gleder meg å møte deg på kurset 😊